Sắp xếp theo

HẢI SẢN NHẬP KHẨU

Có 1 lựa chọn
155,000/ Khay 20 miếng
Có 1 lựa chọn
215,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
545,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
720,000/ Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
Có 2 lựa chọn
490,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
1,685,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
1,085,000/ 1 Kg
Có 3 lựa chọn
190,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
530,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
265,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
285,000/ túi 50 con
Có 3 lựa chọn
60,000/ Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
145,000/ 1 Kg
Có 2 lựa chọn
490,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
520,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
465,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
745,000/ 1 Kg
Có 3 lựa chọn
382,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
285,000/ combo 3 con/đông lạnh/1Kg/200 gr