Sắp xếp theo

TÔM CÁC LOẠI

Có 2 lựa chọn
140,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
545,000/ 1 Kg
Có 2 lựa chọn
585,000/ 1Kg (3-4 con/kg)
Có 1 lựa chọn
720,000/ Size 40-50 con/kg ( Túi 2.27kg)
Có 1 lựa chọn
415,000/ 1 Kg
Có 2 lựa chọn
115,000/ 1 Kg
Có 2 lựa chọn
205,000/ 1 Kg
Có 2 lựa chọn
140,000/ 1 Kg
Có 2 lựa chọn
130,000/ 1 Kg
Có 1 lựa chọn
290,000/ Hộp 400 gr
Có 4 lựa chọn
450,000/ 1 Con ~ 500 gram
Có 2 lựa chọn
140,000/ 1Kg (Sống)